زیاد طول کشیده است؟ صفحه بارگذاری را ببندید.

دی دی

مراقبت از جامعه ، بزرگترين مسئوليت هر يك از ماست.مجموعه مهرآب کلیه درآمد حاصل از فروش محصولات را در سه مسير براي اعطلاي فرهنگ ،مسئوليت اجتماعي و تعهد به جامعه براي ساختن بهترين ها سرمایه گذاری می کند: مسير سبز: سرمایه گذاری در حوزه محيط زيست مسير صورتي: سرمایه گذاری در حوزه پیشگیری و تشخیص سرطان بانوان مسير آبي: سرمایه گذاری در حوزه كودكان بی سرپرست و بدسرپرست

هیچ محصولی یافت نشد.

Theme Settings